เกร็ดความรู้ประวัติศาสตร์

ประวัติความเป็นมาคำขวัญวันครู

คำขวัญวันครูเกิดขึ้นครั้งเเรกใน พ.ศ. 2522 เจ้าของคำขวัญคือ นายแพทย์บุญสม มาร์ติน

” การให้การศึกษาแก่คนในชาติ เป็นกระบวนการที่ต้องทำต่อเนื่องกันไปตลอดชีวิต ดังนั้นจึงต้องระดมสรรพกำลังหลาย ๆ ด้านมาช่วยเหลือการศึกษา ปัจจัยที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะขาดเสียมิได้ก็คือ ครูซึ่งจะเป็นผู้ผลักดันให้ทุกอย่างไปสู่เป้าหมายได้ ฉะนั้นท่านทั้งหลายคงตระหนักถึงหน้าที่อันมีเกียรตินี้ ในโอกาสที่วันสำคัญอย่างยิ่งของครูได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง ข้าพเจ้าในนามของกระทรวงศึกษาธิการและประธานอำนวยการคุรุสภา ขอส่งความปรารถนาดีและความระลึกถึงเพื่อนครูทุกท่าน ทั้งนอกและในราชการขอจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วกันและขอได้โปรด ตระหนักถึงหน้าที่ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีของครูที่ดีสืบไป “

ที่เห็นประโยคยาวขนาดนี้ คือคำขวัญวันครูอย่างเป็นทางการ ครั้งเเรกครับ  เกิดขึ้นใน พ.ศ. 2522 เจ้าของคำขวัญคือ นายแพทย์บุญสม มาร์ติน (บิดาของการพลศึกษาแผนใหม่ของไทยเเละอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในสมัยพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ) เป็นคำขวัญที่ยาวมากๆ

ร่วมแสดงความคิดเห็น