ประวัติศาสตร์ไทย เกร็ดความรู้ประวัติศาสตร์

ประวัติความเป็นมาเเละเรื่องน่ารู้ “คำขวัญวันเด็ก”

 จงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม

คำขวัญวันเด็กของไทยเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรีของไทยพ.ศ. 2499

คำขวัญวันเด็กที่สั้นที่สุดคือ  ” สามัคคีคือพลัง “

เกิดขึ้นในยุคนายสัญญา ธรรมศักดิ์ นายกรัฐมนตรีคนที่ 12 ของประเทศไทย (พ.ศ. 2517)

“ความเจริญและความมั่นคงของชาติไทยในอนาคต ขึ้นอยู่กับเด็กที่มีวินัย มีความเฉลียวฉลาดและรักชาติยิ่ง”

คำขวัญวันเด็กที่ยาวที่สุด โดยจอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรีคนที่ 10 ของประเทศไทย (พ.ศ. 2511)

คำขวัญวันเด็กที่มีคำขึ้นต้นเหมือนกัน

ในยุค จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรีคนที่ 11 ของประเทศไทยจะมีคำขึ้นต้นเหมือนกันทุกปีว่า” ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า… “

พ.ศ. 2502 ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความก้าวหน้า
พ.ศ. 2503 ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความสะอาด
พ.ศ. 2504 ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่อยู่ในระเบียบวินัย
พ.ศ. 2505 ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่ประหยัด
พ.ศ. 2506 ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่มีความขยันหมั่นเพียรมากที่สุด

คำขวัญวันเด็กประเภทส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

1. ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
2. สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม

คำขวัญวันเด็กประเภทส่งเสริมสิ่งแวดล้อม มีแค่ 2 คำขวัญเท่านั้น สองคำขวัญเกิดขึ้นในยุคสมัยนาย ชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีคนที่ 20 ของประเทศไทย

ปิดท้ายวันเด็กเเห่งชาติประจำปี 2560 ด้วย 3 คำขวัญวันเด็กจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลำดับที่ 29 ของประเทศไทย

พ.ศ. 2558 ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต
พ.ศ. 2559 เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต
พ.ศ. 2560 เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น