ประวัติศาสตร์ไทย เกร็ดความรู้ประวัติศาสตร์

ผู้เเต่งทำนอง” เพลงสรรเสริญพระบารมี ” คือใคร?

หลายคนอาจจะยังไม่เคยทราบว่า” ทำนองเพลงสรรเสริญพระบารมี ” ที่เราฟังกันทุกวันนี้ถูกเเต่งไว้ตั้งเเต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือล้นเกล้ารัชกาลที่ 5ในปี พ.ศ.2431 ทำนองแต่งโดย กวีชาวรัสเซียนามว่า Pyotr Schurovsky ประพันธ์คำร้องโดย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

โปสการ์ดโน้ตเพลงสรรเสริญพระบารมี สมัยรัชกาลที่ 5

ร่องรอยแรกของเพลงสรรเสริญพระบารมีฉบับปัจจุบัน นั้นปรากฏหลักฐานอยู่ในหนังสือคราวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสเมืองสิงคโปร์และเมืองปัตตาเวียเมื่อปี พ.ศ. 2413 ซึ่งพระยาอนุมานราชธนนำมาอ้างถึงดังนี้

พระยาอนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ)

‘ความแห่งหนึ่งตอนเสด็จฯ ถึงเมืองปัตตาเวียว่า สมเด็จพระเจ้าแผ่นดินสยามจะเสด็จลงจากรถที่โฮเต็ลเมื่อไร จะยิงปืนใหญ่ที่ป้อมชื่อปรินซ์ฟเรศริก สลุตคำนับ 21 นัด ยิงปืนสลุตแล้ว พวกทหารแตร กลอง เป่าแตร ตีกลอง เป็นเพลงฮอลันดาและเพลงสยาม ทำถวายเป็นคำนับสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินสยาม’

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

ซึ่งหมายถึงว่า ใน พ.ศ. 2413 นั้น ไทยเราอาจมีโน้ตเพลงสรรเสริญฯ ให้ทหารทางเมืองปัตตาเวียใช้บรรเลงคำนับแล้ว แต่ในบันทึกตอบข้อสงสัยของสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศฯ ต่อเจ้าพระยาอนุมานราชธนนั้น ท่านให้ความเห็นว่าอาจเป็นในปี พ.ศ. 2414


นายโปยตร์ ชูรอฟสกี (นักแต่งเพลงชาวรัสเซีย)

ปัจจุบันนักวิชาการบางคนมักอ้างว่าผู้ประพันธ์ทำนองเพลงนี้คือนายโปยตร์ ชูรอฟสกี (Pyotr Schurovskyค.ศ. 1850-1908) นักแต่งเพลงชาวรัสเซีย แต่ก็ยังไม่สามารถหาข้อสรุปหรือมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือพอมาสนับสนุน เท่าที่พบข้อมูล เรารู้เพียงว่าโน้ตเพลงสรรเสริญพระบารมีถูกตีพิมพ์ครั้งแรกอยู่ในหนังสือรวมเพลงชาติต่างๆ 80 ชาติ ของโปยตร์ ชูรอฟสกีตั้งแต่ ค.ศ. 1890 (พ.ศ. 2433) เท่านั้น

ข้อมูลอ้างอิง

เพลงดนตรีและนาฏศิลป์ จาก สาส์นสมเด็จ รวบรวมโดยเสถียร ดวงจันทร์ทิพย์

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น