วันนี้ในอดีต

1 พ.ย.วันสมโภชนักบุญในศาสนาคริสต์

1 พฤศจิกายน วันสมโภชนักบุญในศาสนาคริสต์

วันสมโภชนักบุญทั้งหลาย (All Saints’ Day; All Hallows) เป็นวันสมโภชในศาสนาคริสต์ ที่จัดขึ้นเพื่อแสดงความเคารพและระลึกถึงบรรดานักบุญหลายที่สถิตอยู่บนสวรรค์

คริสต์ศาสนิกชนเชื่อว่าผู้ที่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วจะได้เกิดบนสวรรค์ บุคคลเหล่านี้จึงถือเป็น “ผู้ศักดิ์สิทธิ์” หรือ “นักบุญ” ซึ่งได้เอาชนะความชั่วร้ายต่าง ๆ บนโลกแล้ว แต่คริสตชนบนโลกยังต้องต่อสู้กับความชั่วร้ายต่อไป จึงควรยึดถือนักบุญเหล่านั้นเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต ฝ่ายนักบุญบนสวรรค์ก็มีหน้าที่สำคัญคือการอ้อนวอนขอพรต่อพระเป็นเจ้าเพื่อคริสตชนบนโลก ให้สามารถต่อสู้และเอาชนะความชั่วร้ายได้

อ้างอิงข้อมูล วิกิพีเดีย

ร่วมแสดงความคิดเห็น